Política de privacitat

RGPD – Reglament General de Protecció de Dades

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

El Club Marítim Torredembarra li hem sol·licitat que ens comuniqui alguns de les seves dades personals per poder donar curs a la relació que mantenim ambdues parts i altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privadesa i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

  • Identitat: Club Marítim Torredembarra
  • CIF/NIF: G43036318
  • Adreça: Passeig Colom s/n 43830 Torredembarra
  • Telèfon: 977 640 810
  • Correu electrònic: info@cmtorredembarra.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En Club Marítim Torredembarra tractem les dades personals que ens ha facilitat per poder donar curs als serveis que ens ha sol·licitat. Amb la finalitat de donar-li un millor servei, cap la possibilitat que generem amb les seves dades un perfil de tipus comercial. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Club Marítim Torredembarra conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre ambdues parts. Una vegada aquesta s’extingeixi, la nostra entitat conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra entitat són l’execució d’un contracte en el qual ambdues entitats som part interessada, i el compliment de les obligacions legals que d’això es deriven per a la nostra entitat.

Per a l’enviament d’informació addicional sobre la nostra entitat, de les nostres activitats i d’altres informacions relacionades o que puguem considerar del seu interès, ens basem en el consentiment que ens ha atorgat explícitament en el contracte d’arrendament de serveis que ambdues parts mantenim vigent. La retirada d’aquest consentiment no afecta ni condiciona l’execució del citat contracte.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres amb la finalitat de l’execució del contracte que ens uneix, i/o de donar compliment a les obligacions legals que d’això es derivi. No existeix un altre tipus de cessió de les seves dades ni tan sols a l’efecte de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Club Marítim Torredembarra estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Club Marítim Torredembarra deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem enClub Marítim Torredembarra ens les ha proporcionat Vè. lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat: contingut de contractes d’arrendament de serveis i uns altres, entrevistes de consultoria, consultes legals, etc.

Les categories de dades que es tracten són:

Dades d’identificació

Adrecis postals o electròniques

Informació comercial

Dades acadèmiques i professionals

No es tracten dades especialment protegides